МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

проект: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
местоположение: гр. СОФИЯ
параметри: ЗП=205кв.м., РЗП=1438кв.м.
година: 2016