КЪЩА-ЦА

проект: ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА
местоположение: с. Хераково
параметри: ЗП=112кв.м., РЗП=217кв.м.
година: 2016