ЗА НАС

КОМПЛЕКСНО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ


1618 СОФИЯ
ул. ПРЕКИ ПЪТ №13

–––––––––––––––
т: 0889 62 69 52
т: 0888 55 25 80
т: 0889 71 59 24
–––––––––––––––
e-mail: info@mechkuevi.com