6 КЪЩИ

проект: КОМПЛЕКС ОТ ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ
местоположение: с. ЛОЗЕН, област СОФИЯ
параметри: ЗП=560кв.м., РЗП=2432кв.м.
година: 2013

задание:
Желанието на възложителя на обекта е строителството на 6 различни еднофамилни къщи върху съществуващ нулев цикъл, предназначен за жилищна кооперация. Търси се съвременно архитектурно звучене, съобразено както с непосредствената близост до столицата, така и с прилежащата природа. Къщите е желателно да бъдат с разгъната застроена площ над земята от 170-250 кв.м., като за всяка от тях да бъдат обособени по 2 гаража и сервизно помещение в сутерена. Сградите да бъдат с два пълноценни етажа и трети подпокривен етаж с тераса. По възможност да се избягват всякакви конструктивни елементи в сърцевината на къщите, като колоните и шайбите да бъдат позиционирани по периферията. За целта на всичко това е възможно преустройство на сутерена. Това преустройство е наложително и поради причина за по-лесен автомобилен достъп, който за момента не е решен функционално, както и добавянето на нови функции. Къщите да бъдат ситуирани върху съществуващия нулев цикъл като е възможно той да бъде разширен в североизточна посока.