БАЛНЕО-ХОТЕЛ

проект: БАЛНЕО-ХОТЕЛ И БАЛНЕОСАНАТОРИУМ
местоположение: с.ОВЧА МОГИЛА
параметри: ЗП=2093кв.м., РЗП=8764кв.м.
година: 2010

описание:
Проект на комплекс, състоящ се от балнеосанаториум и балнео-хотел, ситуиран в село Овча Могила. Местността се характеризира с наличие на минерални води първа степен, подходящи за лечение на редица заболявания. Локацията е парцел 20 декара, разделен условно на две части от солиден разрив. Съобразявайки се с него и със същността на заданието, сградата се ситуира така, че да се превърне в граница межу отделните дворове, да обособи основните потоци хора и да позволи връзка с горната част на имота. По този начин проектът съдържа балнеосанаториум със собствен вход, двор, стационар, столова и т.н. и хотел със свой вход, двор, леглова база, ресторант и пр. Общите части между двете звена са обслужващи помещения, кухня, камериерка, инсталации и складове, а част от функциите имат възможност за съвместно използване. Разделени по вертикала и в двете части са разполжени сервизни помещния в сутерена, обществени зони на партерно ниво и леглова база по етажите. В архитектурно отношение, структурата представлява продължение на хълма като желание за вписване в средата. Челната фасада е предложена като богато остъклена, обособяваща „пещера” в „могилата” и отразяваща хубавата гора отсреща. Страничните фасади са решени с дървени хоризонтални отваряеми елементи, които от една страна абстрактно да влязат в симбиоза с природата, а от друга да изграждат различен образ на сградата всеки ден.