ГАБРОВО-АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР

проект: АРХИТЕКТУРНО ОФОРМЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ЦЕНТЪР НА ГАБРОВО
местоположение: гр.ГАБРОВО
година: 2009
награда: ТРЕТА НАГРАДА В КОНКУРСА

описание:
Административният център на Габрово е характерен със симбиозата от разнообразни архитектурни, художествени и функионални елементи, изграждани през различни културни и политически епохи. Това е довело до образуването на една емоционално заредна зона, функционираща посредством отделните елементи, като основен проблем е липсата на организация между тях.

Проектът цели да обедини основните фактори в един цялостен организъм. За тази цел са предвидени няколко основни приоритета:

1.КОМУНИКАЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ
1.1.Възстановяване на напречната градска връзка като подземна комуникация.
1.2.Подземно прокарване на бул. „Априлов”. Това премахва изкуственото разделение на административния център и освобождава пешеходното движение.
1.3.Изграждането на подлез със спирки за градски транспорт, обществени тоалетни, билетен център.
1.4.Изграждането на голям поздемен паркинг.
1.5. Обособяване на зони за зареждане на обществено-обслужващи функции на горно ниво.

2. ОБЩЕСТВЕН ПРИОРИТЕТ
2.1.Оживяване на площада. Организиране на „обществен магнит”, вкарване на обществено-облужващи функии.
2.2. Предвиждане на централна озеленена зона, изграеща ролята на мемориален парк на загиналите за България.
2.3. Стротелство на параклис „Свето Благовещение” и маркиране на стените на манастира, чрез места за сядане и отделяне на зони. Параклисът да бъде в близост до паметника Костница, за да демонстририра приемственост и заедно да маркират северната „порта” към административния център
2.4.Запазване на паметника Костница (без подземията) и приобщаването му към мемориалния парк.

3.БЛАГОУСТРОЙСТВЕН ПРИОРИТЕТ
3.1.Организиране на строго пешеходен център
3.2.Вкарване на допълнителни зелени площи
3.3.Изграждане на централна, нискоетажна, едроплощна обществено наситена зона, играеща ролята на „магнитен” обединяващ фактор.
3.4.Обособяване на нови водни площи по протежение на основната ос, напречно на реката, като своентавен ръкав на р.Янтра

4.ФИНАНСОВ ПРИОРИТЕТ
4.1. Създаване на възможност за публично-частно партньорство, посредством добавяне на обществено обслужващи функии.
4.2. Възможност за етапност на реализацията

Като последно заявен, но най-важен приоритет остава „човекът”. Желанието е да се създаде свободна, пешеходна градска среда, която да съживи административния център на града, да го превърне в любимо място за разходки, срещи и почивка. Може и да е само мечта, но целта на архитектурата трябва да е „човекът”…