ИНТЕНЗИВНО КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

проект: ИНТЕНЗИВНО КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
местоположение: гр. София
параметри: ЗП=358кв.м., РЗП=688кв.м.
година: 2017