КЪЩА-МГ

проект: ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА
местоположение: с. Лозен
параметри: ЗП=115кв.м., РЗП=225кв.м.
година: 2017