КЪЩА-МА

проект: ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА
местоположение: с.КОРМЯНСКО
параметри: ЗП=71кв.м., РЗП=139кв.м.
година: 2011