МАНАСТИРСКА МАГЕРНИЦА

проект: МАНАСТИРСКА МАГЕРНИЦА
местоположение: Руенски Манастир, с. Скрино
параметри: ЗП=321кв.м.
година: 2016