МЕТРОСТАНЦИЯ 20

проект: МЕТРОСТАНЦИЯ 20
местоположение: гр. СОФИЯ, ж.к. ДРУЖБА
параметри: ЗП=1122кв.м., РЗП=4281кв.м.
тип: КОНКУРСЕН ПРОЕКТ
година: 2011

описание:
1.ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
-Създаване на урбанистична тъкан с център – метростанцията
-Организиране на транспортен възeл със спирки за градски транспорт, пешеходни зони и метроспирка
-Изпозлване на опростен дизайн с повтарящи се елементи в разлиен мащаб с цел – общо излъчване и визия
-Опростен пешеходен трафик от и към метроспирката
-Организиране на всички функции с основен приоритет – свободна просторна зона
-Внасяне на максимално естествена светлина в метростанцията

2. ГРАДОУСТРОЙСТВО
Целта на проекта е създаване на общо градско пространствто, съдържащо в себе си фукнциите на транспорт и обществена комуникация. Зоната се характеризира с зелена пешеходна периферия и спирки на градския транспорт в центъра. Те са структурно обвързани в един градски площад във формата на амфитеатър около метростанцията. По този начин от една страна тя получава изобилие от пряка слънчева светлина, а от друга – се улеснява подхода към нея.

3.АРХИТЕКТУРА
Визията на проекта е проста и лесно запомняща се, имайки предвид важността всички пространства, където се събират много хора, да бъдат интуитивни.Екстериорът се характеризира с няколко „стъклени кутии“, играещи ролята на транспортно обслужване, организирани около един голям амфитеатър. Този метод се повтаря от градоустройството до интериора, за да се изгради общо излъчване и визия. Важен детайл остава „стълбата“, като основен структуроизграждащ елемент. Използван е в различен мащаб и функция – от подпорна стена, подход към метростанцията, до окачен таван.

4.ИНТЕРИОР
Основна цел на интериора е променянето на представа, че метростанцията е просто един тъмен подлез. Именно затова светлината е използвана като архитектурен елемент от нивото на вестибюла до това на перона. Избраните материали кореспондират на тази идея – прости светли дифузни материали като шлайфан бетон, стъкло, алуминий, наподобяващи дърво HPL панели.

5.ФУНКЦИЯ
Всички функции са организирани с основен приоритет – свободна, просторна зона – широки подходи към метростанцията, големи тротоари, много места за цядане в екстериора. В интериора, за да се постигне тази цел, всички технически помещения са скити от погледа на посетителите, а всичко останало е едно свободно пространство със зони за движение, ориентация и евакуация.