МАНАСТИРЪТ

проект: „МАНАСТИРЪТ“ – МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
местоположение: гр. АПРИЛЦИ
параметри: ЗП=561кв.м., РЗП=1055кв.м.
година: 2014

описание:
1. КОНЦЕПЦИЯ
Проектното решение търси традиционния архитектурен образ на българския манастир – разчленени обеми под общ скатен покрив, свързани с покрити коридори.
2. СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ
Комплексът е разделен условно на две части – на запад е родителското жилище и общите по-мещения, на изток са трите самостоятелни жилища. Между двете части се оформя тясна богато озеленена ивица, в която тече малко поточе с оборотна вода. Сградата следва терена, пред всички дневни и басейна са предвидени широки тераси с директно излизане на терена на юг.
3. ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ
Функционалното решение следва изискванията на заданието. Дневната на родителското жилище е с две зони – същинска дневна и трапезария – свързани пространствено. Между тях е предвидена двустранна камина и външно барбекю. В сутерена е потърсена комбинация на всички помещения за релакс: спа-зона, битова зона (механа с камина, винарна) и басейн. Осигурени са добри връзки за обслужващия персонал – самостоятелен стопански вход (в непосредствена връзка с жилището на иконома) и самостоятелна стълба до сутерена. Всички спални помещения са разположени на етажа и имат широки тераси на юг. От северната страна четирите жилища са свързани с покрит коридор.
4. АРХИТЕКТУРНИ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЙЛИ
Използвани са строителни елементи и материали, традиционни за българската архитектура – каменни зидове, дървени обшивки и парапети, стрехи, еркери, чардак и др.