МУЗЕЙ НА СОФИЯ

проект: МУЗЕЙ НА СОФИЯ
местоположение: гр. СОФИЯ, ЮЖЕН ПАРК, ЗАД ХОТЕЛ „ХИЛТЪН”
параметри: ЗП=1640кв.м., РЗП=11154кв.м.
година: 2008

описание:
Музеят “История на София” има дълго и безславно съществуване, опитвайки се през годините да съхрани близо 7000 годишната история на София,с около 120 000 експоната. В Европа няма столица без свой музей, а София е един от най-старите градове на континента. Музеят трябва да е емблема на града и достойно да защитава мястото му в света. Следва да бъде извор на самочуствие на столичани, на това, което сме били и сме сега
Сградата има структурата на дърво,в корените на което е изложбата с експонати.Кулата представлява пътуване от миналото към настоящето, като накрая пред погледа се разкрива целият град. Именно той е главният експонат.
Музеят на София освен миналото би следвало да отразява и настоящето, като постави днешна София на погледа на посетителя. Повдигането във височина прави контактът на зрителя с целия град и околността най-лесен, в същото време – атрактивен.
Мястото е избрано като част от естественото пешеходно трасе, водещо началото си от бул. „Витоша” , минаващо през площада на НДК, пресичащо парка около музея и стигайки до главния вход на южния парк.
Търсейки формулата на съвременния музей, се стига до основния въпрос за посланието на проекта. Изобилстват примери на изложби от затворен тип, които пораждат чуство на дистанция и студенина. Модерният музей следва да е реплика на съвременния начин на живот или поне на желанието за отвореност, приветливост, топлота и достъпност. Такава сграда би привлякла повече посетители и би осмислила до по-голяма степен своето съществуване – да разкаже историята си на много хора. В този проект се цели именно превъплащаването на отворената обществена среда в градски музей, за да може повече жители и посетители на столицата да узнаят миналото и настоящето на София.