НОВ ЖИВОТ ЗА ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ

проект: КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ
местоположение: БЪЛГАРИЯ
година: 2011
тип: КОНКУРСЕН ПРОЕКТ

описание:
Проектът представлява идея за развитието на панелните комплекси в България, опитвайки се да превърне панелните комплекси в параметрични такива. Тяхното развитие следва да протича от стратегията на общината, общите събрания и най-вече от желанията на собствениците. Целта на проекта е създаването на организиран хаос.