РЕЗИДЕНЦИЯ

проект: РЕЗИДЕНЦИЯ
местоположение: гр. Банкя
година: 2021