РЕСТОРАНТ СРЪБСКА СКАРА

проект: РЕСТОРАНТ СРЪБСКА СКАРА
местоположение: гр. СОФИЯ, район ВРЪБНИЦА
параметри: ЗП=480кв.м.
година: 2010