УЧИЛИЩЕ

проект: УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ И ДЕТСКИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
местоположение: гр. Сент Полтен, Австрия
година: 2020