СТРОИТЕЛЕН МАГАЗИН

проект: СТРОИТЕЛЕН МАГАЗИН
местоположение: с. Бистрица
година: 2022