КЪЩА-СВ

проект: ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА
местоположение: гр. КОСТИНБРОД
параметри: ЗП=267кв.м., РЗП=710кв.м.
година: 2014