ПРЕУСТРОЙСТВО НА КЪЩА

проект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА
местоположение: гр. ЦАРИБРОД, СЪРБИЯ
параметри: ЗП=139кв.м., РЗП=358кв.м.
година: 2014