МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

проект: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
местоположение: гр. СОФИЯ
параметри: ЗП=227кв.м., РЗП=982кв.м.
година: 2019