ПОЖАРНА

проект: СГРАДА НА ПОЖАРНАТА
местоположение: гр. ВАЙНФЕЛДЕН, ШВЕЙЦАРИЯ
параметри: ЗП=1339кв.м., РЗП=2469кв.м.
тип: КОНКУРСЕН ПРОЕКТ
година: 2013