ДОМ НА СЕМЕЙСТВОТО

проект: РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА И ПРИЛЕЖАЩ ПЛОЩАД
местоположение: гр. ШВАЙНФУРТ, ГЕРМАНИЯ
параметри: ЗП=416кв.м., РЗП=1397кв.м.
тип: КОНКУРСЕН ПРОЕКТ (В ТОП 40)
година: 2012
награда: ПЪРВА НАГРАДА НА КАБ, НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА АРХИТЕКТУРАТА 2012

описание:
Проектът представлява ревитализация на съществуваща сграда, допълнена с нови функции, пристройка и ландшафтно решение на прилежащия площад