ДОМ

проект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
местоположение: гр. СОФИЯ, ж.к. СОФИЯ-ВИЛИДЖ
параметри: ЗП=148кв.м., РЗП=237кв.м., Пз.=0.17, Kинт.=0.27, Поз.=71%
година: 2013

описание:
Ситуитана в покрайнините на града, къщата има за цел да приюти нашето семейство и да изгради дом, в който децата ни да растат. Специално търсената визия на опростен и освободен от излишество дизайн, е отношение към важността на Човека, за сметка на материалното. Най-важната характеристика на един дом е именно възможността за личностно изграждане и изява. Затова сметнахме за подходящо проектът да няма характерен стил или епоха, към които да принадлежи. Проектирана със строго ограничен бюджет, сградата навлиза в детайл в своята оптимална достатъчност. Това касае както големината и броят на помещенията, така и използваните изразни средства. Въпреки всичко, приоритети остават високата енергийна ефективност и качествени строителни материали. Сложният от една страна и мотивиращ от друга – релеф на имота, благоприятства за интегрирането и в терена. Именно затова покривите се превръщат в елемент на ландшафта. Отношението на сградата към околната среда е подчертано и с всички прозорци, стигащи до нивото на пода. По този начин при хубаво време жилищните помещения се обособяват като големи лоджии, без да се прекалява с големината на остъкляванията. Ситуационно, къщата е изместена в задната част на имота, освобождавайки хубав южен двор и добре осветени интериорни пространства. На първи етап паркирането е предвидено в два броя паркоместа до улицата. Функционално, всички жилищни помещения са ориентирани на юг към двора, а всички сервизни – на север.

Къщата е проектирана с помощта и изключително колегиално отношение на инженери по:
част Конструктивна – инж. Драгослав Йорданов
част ОВК – инж. Владимир Карапетров
част ВиК – инж. Тодор Николов
част Електро – инж. Цанка Гечева
част Геодезия – инж. Росен Кръстев