ПЕДИАТРИЧНА КЛИНИКА В АФРИКА

проект: ПЕДИАТРИЧНА КЛИНИКА
местоположение: ТИПОВ ПРОЕКТ В АФРИКА
година: 2008
награда: ПЪРВА НАГРАДА НА в.СТРОИТЕЛСТВО ГРАДЪТ

описание:
Африка е един от най-колоритните континенти на Земята, с уникални природа и климат, многообразен животински и растителен свят и още по-разнообразна съвкупност от общности. Разгледано в исторически план, това са земите, на най-древните цивилизации. Но днес те се населяват от най-гладуващите народи на планетата. Затова подобна тема провокира желанието за даване на отговор на основен хуманен проблем, а именно здравната помощ, на която има право всяко живо същество. 270 милиона африкански деца нямат достъп до болнично заведение. Повечето семейства изминават десетки километри до място, където могат да получат медицински грижи. Липсата на финансови средства в тези страни се явява непреодолимо препятствие за изграждане на необходимото количество здравни центрове. Човек не може да остане равнодушен пред подобна равносметка.

Болницата е понятие, което повечето хора асоциират с нещо неприятно. За пациентите престоят им в нея е цяло изпитание, място на страх и ужас, но несъмнено и място на надежда. Безброй фактори оказват влияние върху психиката и състоянието на посетителя. Средата, която ги заобикаля е от първостепенно значение, особено що се отнася до деца.

Проектът няма точно определена ситуация, някъде в земите на източна Африка. Като планировка сградата трябва да има възможността да се адаптира на различни по тип места – както на равен и неравен терен, така и на сухи и дъждовни места. Болницата е предназначена за нуждите на бедните народи на Африка, страни като Бурунди, Етиопия, Танзания…крайно бедни страни с крайно бедно население. Част от посетителите на тези заведения са членове на племена, чиято единствена достъпна медицинска помощ са билките и молитвите на шамана. Затова
проектът е разработен на две нива. Едното – отговарящо на заданието и на местната структурна организация на болничните заведения и второ – оптимизирано решение, отговарящо в по-голяма степен на европейските
нормативни изисквания

-Планировката на сградата е направена така, че лесно да може да променя конфигурацията си според конкретните нужди на конкретното място, безпроблемно могат да се прибавят или отнемат клетки с неограничени размери

-Идеята на архитектурния образ на клиниката се породи от желанието сградата да се доближи максимално до образа на традиционния африкански дом – направен собственоръчно. По този начин посетителите не се страхуват от непознатото. За целта се използват местни материали като глина, дърво, камък, пясък, трева.