БИБЛИОТЕКА В ДАЕГУ

проект: БИБЛИОТЕКА
местоположение: гр. ДАЕГУ, ЮЖНА КОРЕЯ
параметри: ЗП=798кв.м., РЗП=2994кв.м.
тип: КОНКУРСЕН ПРОЕКТ
година: 2012

описание:
1.СИТУАЦИЯ
Основна цел на проекта е интергрирането на сградата в заобикалящата я среда, като основен приоритет остава съществуващия парк. Библиотеката играе ролярта на негова защитна стена и тангира на основното му направление. Анализирайки пешеходното движение се стига до извода, че паркът е от транзитен тип. Именно затова проекта цели да запази тази транзитност, като едновременно с това да я „забави“, огранизирайки основния подход към сградата.

2.СТРУКТУРА
Избраната визия произлиза от ситуацията и е една проста призма. тази форма благоприятства за правилното ослънчаване и енергийната ефективност на сградата. Високата страна на призмата е ориентирана на юг и е проектирана като „стена на Тромб“. Всички останали равнини са ориентирани на север, северозапад и североизток. С помощта на слънцезащитни елементи структурата получава максимално непряка слънчева светлина, което е и една от основните задачи на библиотечните. Материалът на тези щори е базиран на традиционен местен елемент – „Жакбуин“, познат още като „съпругата на бамбука“. Неговата характерна структура е особено подходяща за слънцезащитна мрежа. Въпреки това, материалът на щорите може да бъде сменят с течение на времето и по този начин да се променя облика на сградата.

3.ФУНКЦИЯ
Тя се характеризира с галерийния тип зала с отворен достъп. Тя е резултат на формата на сградата, като по този начин библиотеката придобива по-отворена функционална схема. Така залата с общ достъп е разположена на трите галерии, заедно с хранилището и част от информационните услуги. На партера се намира образователната функционална група, офисните площи и основното фоайе. В сутерена е разположен подземен гараж и функции по поддръжка на сградата.